loading

1398/09/08
حضور جناب آقای پرفسور بابک کریمی، ریاست محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در  جمع صمیمی شرکت‌کنندگان کارگاه آموزشی توانا روز پنج شنبه مورخ ۷ آذر ماه ۹۸ در  محل مرکز رشد فناوری های علوم نوین

حضور جناب آقای پرفسور بابک کریمی، ریاست محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در جمع صمیمی شرکت‌کنندگان کارگاه آموزشی توانا روز پنج شنبه مورخ ۷ آذر ماه ۹۸ در محل مرکز رشد فناوری های علوم نوین

 

حضور جناب آقای پرفسور بابک کریمی، ریاست محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در جمع صمیمی شرکت‌کنندگان کارگاه آموزشی توانا روز پنج شنبه مورخ ۷ آذر ماه ۹۸ در  محل مرکز رشد فناوری های علوم نوین