دومین دوره سلسه نشست‌های آنلاین تجاری ایران و پاکستان مرداد 1400

دومین دوره سلسه نشست‌های آنلاین تجاری ایران و پاکستان مرداد 1400

 برگزاری پنج جلسه تخصصی رودررو، امکان برگزاری نشست به صورت گروهی یا کامل اختصاصی با همه شرکت‌ها و امکان تایید یا رد تجار نامزد برای برگزاری نشست توسط متقاضی ایرانی پیش از برگزاری جلسه از جمله مزایای شرکت در این نشست تخصصی است.

علاقه‌مندان برای حضور در این نشست تا چهارم دی‌ ٩٩ فرصت دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت https://tesc.ir کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری مراجعه کنتد.