loading

1398/05/16
حضور دکتر پاشاخانلو ، معاونت محترم صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوری های دفاعی وزارت دفاع و هیئت همراه در  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

حضور دکتر پاشاخانلو ، معاونت محترم صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوری های دفاعی وزارت دفاع و هیئت همراه در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۰۵/۱۶، آقای دکتر پاشاخانلو ، معاونت محترم صندوق حمایت از تحقیقات، نوآوری و توسعه فناوری های دفاعی وزارت دفاع و هیئت همراه طی بازدید از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و واحدهای فناور مستقر به معرفی صندوق، فرصت ها و تسهیلات قابل استفاده برای واحدهای فناور و دانش بنیان در پارک علم و فناوری پرداختند و در جریان فعالیت‌ها و توانمندی‌های این پارک علم و فناوری قرار گرفتند.