loading

1397/12/01
شناسايي محصولات صادراتي

شناسايي محصولات صادراتي

 

به اطلاع شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان می رساند، فرم شناسایی محصولات صادراتی تا تاریخ 1397/12/10 از طریق اتوماسیون اداری- فرم‌های درخواست تکمیل نمایید.