loading

1396/12/02
شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان فناور از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان فناور از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی

 

دانش آموختگان فناور از این پس می توانند از تسهیلات نظام وظیفه تخصصی استفاده نمایند.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور با هدف پشتیبانی نهادهای فناورانه و دانش آموختگان برتر فناور، در طی چند سال گذشته، بر مبنای شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی این تسهیلات را به "کارکنان کلیدی فعال در شرکت ها و موسسات دانش بنیان" اعطا نموده است.

براساس شیوه نامه مصوب جدید، این تسهیلات به شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد نیز تعمیم یافته است.

جهت آگاهی از جزئیات این شیوه نامه فایل های زیز پیوست شده است:

شیوه نامه

شیوه نام بهره مندی دانش آموختگان