loading

1396/10/07
فکر را به محصول تبدیل کن.

فکر را به محصول تبدیل کن.

 

آقای مصطفی آقایی مدیر‌عامل و CEO شرکت Biopolynet از کشور کانادا می‌باشند که یک شرکت Clean technology است و متخصص در زمینه طراحی محصولات بیوپلیمری می‌باشد. انتقال نوآوری به صنایع مختلف از اهداف این شرکت می‌باشد و برای محصول و تکنولوژی خود دارای US patent ،US  patent می‌باشد.
هدف از این سخنرانی این است که چگونه یک ایده یا فکر را به محصول تبدیل کنیم که حاصل 15 سال تجربه‌ای است که در قسمت تولید و پژوهش بدست آمده است.

http://www.biopolynet.com

mostafa@biopolynet.com

دوشنبه 11 دی ماه- سا عت 11 صبح

سالن آمفی تئاتر دانشکده شیمی

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دانلود پوستر