loading

1396/06/20
رویداد استارت آپ خدمات و فناوریهای نوین شهری

رویداد استارت آپ خدمات و فناوریهای نوین شهری

 

 

استارت آپها و شرکتهای فعالیت در عرصه های خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با شهر، ایاب و ذهاب، خدمات آب و فاضلاب، خدمات رسانی شهری، خدمات پرداخت های الکترونیکی، سامانه های جامع کنترلی، خدمات رفاهی شهری، و همه عرصه های خدماتی مشمول این رویداد خواهند بود.
تاریخ برگزاری: ۱۰ الی 13 دی 96 
محل نمايشگاه: نمايشگاه‌هاي بين المللي جزيره كيش