اخبار

کارگاه فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید مهندس دیانتی

کارگاه فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید مهندس دیانتی

کارگاه فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید مهندس دیانتی

شروع رویداد :      شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۰۹:۰۰
پایان رویداد:  شنبه ۱۱ شهریور ساعت ۱۷:۰۰
 

آدرس:تهران میدان ونک خیابان ملاصدرا خیابان پردیس دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

شماره دبیرخانه:  ۰۲۱۸۴۰۶۴۴۱۳

پیوست

1396/06/06