loading

1396/04/10
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( تاد )

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( تاد )

 

آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ( تاد ) موضوع مصوبه  شماره ۱۶۵۳۸۹/ت۴۶۸۴۹ک  مورخ 1390/08/21 هیات محترم دولت مقرر گردیده کلیه دستگاه ها ی اجرایی و شرکت های دولتی معاملات خود را در حوزه های خرید جزئی و متوسط کالا و خدمات را در سامانه انجام دهند.

لذا از کلیه فعالین اقتصادی دعوت می گردد با عضوویت در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی     www.setadiran.ir از مزیت معرفی و ارائه کالا و خدمات خود و همچنین انجام معامله با دستگاه های اجرایی سراسر کشور در یک محیط رقابتی سالم برخوردار شوند.

متقاضیان جهت ثبت نام و اقدامات لازم و رفع مشکلات احتمالی استفاده از سامانه می توانند با جناب آقای حامد صفری نماینده سامانه در استان زنجان با شماره تماس 33549712  به آدرس زنجان - سعدی شمالی- بالاتر از چهارراه سعدی طبقه فوقانی بانک ملت شعبه سعدی تماس حاصل فرمایند.