loading

1395/10/20
کارگاه آموزشی آشنایی با مراحل، نحوه ی ثبت نام و ارزیابی شرکت های دانش بنیان و حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان

کارگاه آموزشی آشنایی با مراحل، نحوه ی ثبت نام و ارزیابی شرکت های دانش بنیان و حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان

 

کارگاه آموزشی آشنایی با مراحل، نحوه ی ثبت نام و ارزیابی شرکت های دانش بنیان و حمایت های قانونی از شرکت های دانش بنیان توسط جناب آقای مهندس حقیقی، سرارزیاب و ممیزدانش بنیان، روز چهارشنبه 15 دی ماه سال جاری در آمفی تئاتر پارک و با حضور جمعی از اساتید، روسای دانشگاه ها و مراکز رشد برگزار گردید.

در پایان کارگاه نیزبه شرکت کنندگان پرسش و پاسخ با مدرس کارگاه پرداختند.

PDF کارگاه آموزشی دانش بنیان