اخبار

شرکت بلندای صنعت جهان افراز

شرکت بلندای صنعت جهان افراز

شرکت بلندای صنعت جهان افراز عضو پارک علم و فناوری استان قم و دارای مجوز دانش بنیان، آماده ارائه محصولات خود با ارائه تسهیلات مناسب برای متقاضیان استفاده از محصولات شرکت خود می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر به

www.bolanda-co.com مراجعه نمایید.

1395/08/10