loading

1395/07/07
بازدید سرزده استاندار محترم زنجان جناب آقای مهندس اسدالله درویش امیری و هیات همراه از پارک

بازدید سرزده استاندار محترم زنجان جناب آقای مهندس اسدالله درویش امیری و هیات همراه از پارک

 

 استاندار محترم زنجان جناب آقای مهندس اسدالله درویش امیری و هیات همراه به همراه جناب آقای پروفسور ثبوتی بنیانگذار محترم دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه، جناب آقای دکتر نصیری قیداری دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو ایران، و جناب آقای دکتر کریمی سرپرست محترم دانشگاه، ظهر روز ششم مهرماه از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به صورت سرزده بازدید نمودند.