loading

1395/05/13
نشست ریاست پارک علم و فناوری با مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان

نشست ریاست پارک علم و فناوری با مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان

 

نشست ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با مدیر کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان زنجان در خصوص تقویت کسب و کارهای حوزه " فاوا " روز سه شنبه مورخ 12 مردادماه در دفتر مدیریت پارک علم وفناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه برگزار شد. در این نشست، هم اندیشی های لازم برای تقویت کسب و کارهای حوزه فاوا انجام گرفت و مقرر گردید تا مرکز توانمندی و تسهیل گری کسب و کارهای حوزه "فاوا" در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، راه اندازی و فعالیت خود را آغاز نماید.