loading

1395/04/01
ارائه تسهیلات بانک مرکزی جهت حمایت از واحدهای تولیدی

ارائه تسهیلات بانک مرکزی جهت حمایت از واحدهای تولیدی

 

بانک مرکزی ایران ابلاغیه ای جهت تسهیلات صادر نموده که بر اساس آن هیچگونه محدودیت برای تأمین نیازهای صنعت وجود ندارد. لذا چنانچه واحدهای تولیدی تمایل به بهره مندی از شرایط مذکور را دارن میتوانند با مراجعه به سایت بهین یاب به ثبت نام و تکمیل مدارک اقدام نمایند.

شایان ذکر است کارشناس صنایع اتاق بازرگانی زنجان آماده ارائه هرگونه راهنمایی میباشد.