loading

1395/03/25
آغاز ثبت نام جشنواره کارآفرینان برتر

آغاز ثبت نام جشنواره کارآفرینان برتر

 

ثبت نام یازدهمین جشنواره ملی امتنان از کارآفرینان برتر سال ۱۳۹۵ آغز شد.
متقاضیان ثبت نام می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام  به سایت سامانه کارآفرینان برتر سال 95  مراجعه نمایند.