loading

1394/09/24
بازدید مشاور محترم وزیر ورزش و جوانان کشور از غرفه پارک علم و فناوری علوم پایه در نمایشگاه الکامپ

بازدید مشاور محترم وزیر ورزش و جوانان کشور از غرفه پارک علم و فناوری علوم پایه در نمایشگاه الکامپ

 

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناری، جناب آقای خرم مشاور امور ایثارگران وزیر ورزش و جوانان کشور از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در نمایشگاه الکامپ 94 بازدید به عمل آوردند.

ایشان در این بازدید با شرکت ها و موسسات حاضر در غرفه پارک علم و فناوری آشنا شده و در جریان فعالیت های آنان قرار گرفت. محمد خرم در این بازدید تبدیل شدن زنجان به قطب آی تی را حرکتی خوب و ارزشمند دانستنه و پیشنهادهایی نیز در جهت ارتقا شرکت های حاضر در غرفه پارک ارائه نمودند. مشاور ایثارگران وزیر ورزش و جوانان در این بازدید جهت دیدار از پارک علم و فناوری علوم پایه زنجان و دیدار با شرکت های مستقر در پارک ابراز تمایل نمودند تا بتوانند بیشتر در جریان فعالیت های پارک علم و فناوری و شرکت های مستقر قرار گرفته و از توانمندیهای موجود در پارک بهره برداری نمایند.

غرفه پارک علم و فناوری که متشکل از 13 شرکت فناور و دانش بنیان می باشد میزبان بازدیدکنندگان و مسؤلین کشور می باشد.