اخبار

"شرکت نانو فناوری رادین " موفق به دریافت نسهیلات از صندوق توسعه فناوریهای نوین شد .

شرکت "نانوفناوری رادین" در پی برگزاری پنجمین جشنواره ملی علم تا عمل ، موفق به دریافت تسهیلات اعطایی به طرح " تولید پودر فلیک و خمیر فلز آلومینیوم به روش ثقلی گازی " و با سقف اعتباری 1000 میلیون ریال ، از صندوق توسعه فناوریهای نوین ، گردید . 

1394/06/07