loading

1394/06/04
شرکت عصر تجارت مجازی افرند بعنوان شرکت دانش بنیان شناخته شد .

شرکت عصر تجارت مجازی افرند بعنوان شرکت دانش بنیان شناخته شد .

 

 شرکت عصر تجارت مجازی افرند به عنوان شرکت دانش بنیان شناخته شد. این شرکت که در حوزه بازی سازی فعالیت می کند توانست از محصول پیشنهادی خود در جلسات داوری دفاع کند و به عنوان شرکت نوپای دانش بنیان شناخته شود.

شایان ذکر است شرکت عصر تجارت مجازی افرند اولین شرکت بازی سازی در ایران است که به صورت مستقل جهت کسب درجه دانش بنیان اقدام نموده و موفق به این کار شده است؛ پروژه شلیک های آتشین  این شرکت در فروردین سال 94 در  مایکت منتشر شد و استقبال خوبی از سوی کاربران با این محصول دانش بنیان گردید .