loading
دانش‌بنیان
Category

فرآیند ثبت نام شرکت‌ها برای دانش‌بنیان شدن

Category

نحوه ثبت اطلاعات در سامانه دانش‌بنیان

Category

فرایند ارائه حمایت‌ها و تسهیلات مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان

Category

تاسیس شرکت‌های دانش‌بنیان توسط اعضای هیئت علمی

 

 

 
 

 

 

تسهيلات و حمايت‌هاي صندوق و نوآوري و شکوفايي بر مبناي مصوبات هيأت امنا و هيات عامل صندوق به شرکت‌ها اعطا مي‌شود که براي اطلاع از حمايت‌هاي صندوق به سايت www.Nsfund.ir مراجعه کنيد.
خير. اين شركت‌ها مي‌توانند با ارائه طرح‌هاي خود، همچنان از تسهيلاتي نظير استقرار در مراكز رشد و پارك‌هاي علم و فناوري، شهرك‌هاي فناوري، جوايز جشنواره‌هايي نظير جشنواره علم تا عمل، تسهيلت ارائه شده توسط معاونت علمي و فناوري رييس‌جمهور، صندوق‌هاي غيردولتي پژوهش و فناوري و... استفاده نمايند.
اعتبار دانش‌بنيان بودن شركت لغو و تسهيلات احتمالي مصوب شده نيز لغو مي‌شود.
چنانچه شركتها، حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می‌شود: الف- در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می‌شوند. ب- در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه‌ها منع می‌شوند. ج- در صورت برخورداری از معافیت‌های مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم میشوند. د- در صورت برخورداری از پوشش بیمه‌ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه‌ای‌ دریافتی محکوم می‌شوند) موضوع ماده 11 قانون)
مدت استفاده شرکت‌ها از مزاياي قانون، بر مبناي مصوبه کارگروه به مدت (2) سال براي هر نوع از شرکت‌ها تعيين مي‌شود و شرکت‌ها پس از انقضاي اين مدت، براي تمديد استفاده از مزاياي قانون بايد دوباره تقاضاي ارزيابي داده و از سوي کارگزاران دوباره ارزيابي شوند.
شركت‌ها مي‌توانند ساير سوالات خود را با مركز تماس با شماره تلفن 02183534 مطرح نموده و یا با ایمیل info@daneshbonyan.ir مکاتبه نمایید.