انتخاب شرکت تعاونی دانش بنیان فناوری نانو هوشمند یوشیتا و شرکت تعاونی دانش‌بنیان هوش داده هدف به عنوان شرکت‌های برتر امنیتی و پدافندی کشور

انتخاب شرکت تعاونی دانش بنیان فناوری نانو هوشمند یوشیتا و شرکت تعاونی دانش‌بنیان هوش داده هدف به عنوان شرکت‌های برتر امنیتی و پدافندی کشور

شرکت تعاونی دانش بنیان فناوری نانو هوشمند یوشیتا و شرکت تعاونی دانش‌بنیان هوش داده هدف مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به عنوان شرکت‌های برتر امنیتی و پدافندی کشور انتخاب شدند.