بازدید دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

بازدید دکتر علی خیرالدین، معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم،تحقیقات و فناوری از غرفه پارک علم و فناوری  دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

دکتر علی خیرالدین، معاون محترم  فناوری و نوآوری وزارت علوم؛ تحقیقات و فناوری و هیأت همراه با حضور در بیست و سومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار 1401 از غرفه پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بازدید کردند.