اعتبارات و تسهیلات

به استناد ماده 91 قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات، واحدهای فناور مستقر در پارک می‌توانند از مزایای قانون مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات بین المللی و موارد ذیل برخوردار شوند.

  • حمایت از ثبت اختراعات داخلی و خارجی
  • حمایت از طرح توجیهی
  • حمایت از ثبت علامت تجاری داخلی و خارجی
  • حمایت از حضور در تورهای فناوری
  • حمایت‌ مالی مستقیم
  • حمایت مالی غیر مستقیم
  • حمایت از پایان نامه‌ها و رساله‌های دارای ایده‌های فناورانه و بازارگرا در قالب گرنت جوانه