تماس با ما

آدرس:  زنجان، بلوار استاد یوسف ثبوتی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، پارک علم و فناوری

تلفن:۳۳۱۵۵۰۰۱ -۰۲۴

کد پستی:۴۵۱۳۷۶۵۷۳۱

پست الکترونیک: info@technopark.ir

رئیس پارک علم و فناوری

سيد احسان ندائی اسکوئی

ایمیل : nedaaee@iasbs.ac.ir

تلفن : 02433155001

معاونت فناوری

محمد امین ثبوتی

ایمیل : m.sobouti@iasbs.ac.ir

تلفن : 02433155004

کارشناس امور اداری

سمانه رستم‌خانی

مسئول دفتر ریاست- دبیرخانه- روابط عمومی- روابط امور بین‌الملل

ایمیل : s.rostamkhani@iasbs.ac.ir

تلفن : 02433155001

کارشناس مسئول امور اداری- مالی

شهرام بهمنی راد

بوجه و اعتبارات- امور عمرانی- امور مالی- خدمات عمومی

ایمیل : bahmani@iasbs.ac.ir

تلفن : 02433154221

کارشناس امور اداری

شهروز فرخی

امور حسابداری- کارپرداز- خدمات عمومی

ایمیل : sh_farokhi@iasbs.ac.ir

تلفن : 02433154220

کارشناس امور موسسات و بازاریابی

سمیرا سعیدی

نظارت و ارزیابی- امور قرارداد- بازاریابی و تجاری سازی

ایمیل : ssaeedi@iasbs.ac.ir

تلفن : 02433154222

کارشناس امور فناوری

عماد میرصادقی

امور فناوری اطلاعات

ایمیل : emir@iasbs.ac.ir

تلفن: 02433154201

کارشناس امور موسسات و بازاریابی

فرزانه فاخری

نظارت و ارزیابی- امور قرارداد- بازاریابی و تجاری سازی

ایمیل : fakheri@iasbs.ac.ir

تلفن : 02433739147

کارشناس جذب و پذیرش

زهرا محمودی

امور جذب و پذیرش

ایمیل : mahmoudi.z@iasbs.ac.ir

تلفن : 02433154225

کارشناس امور موسسات و بازاریابی

پریسا محمدی

نظارت و ارزیابی- امور قرارداد- بازاریابی و تجاری سازی

ایمیل : parisamohamadi@iasbs.ac.ir

تلفن : 02433155014

کارشناس امور موسسات و بازاریابی

مریم احمدی

نظارت و ارزیابی- امور قرارداد- بازاریابی و تجاری سازی

ایمیل : ahmadi.m@iasbs.ac.ir

تلفن : 02433154219

کارشناس ارتباط با صنعت

امیرحسین سلامت

تعامل با صنایع بزرگ و کوچک

ایمیل : salamat@iasbs.ac.ir

تلفن : 02433154224