loading

1398/06/05
حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی، دبیر محترم ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی، دبیر محترم ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۶/۰۵، جناب آقای دکتر ابراهیمی، دبیر محترم ستاد توسعه فناوری‌های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به همراه کارشناسان این سازمان از بخش‌های مختلف پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، واحدهای مستقر و دانشگاه تحصیلات تکمیلی بازدید به عمل آوردند و در جریان فعالیت‌ها و توانمندی‌های این پارک قرار گرفتند. همچنین طی نشستی تخصصی با اعضای هیئت علمی گروه فیزیک و زمین شناسی و اعضا واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در خصوص مسائل مربوط به آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست به بحث و تبادل نظر پرداختند.