توان‌سنج فیبرنوری ( گجت قابل اتصال به گوشی هوشمند)

محصول دانش بنیان – اپلیکیشن انحصاری طراحی شده جهت اندازه گیری توان دریافتی فیبرنوری – اندازه گیری افت فیبرنوری – نمایش افت و خیز زمانی توان دریافتی