خدمات پرینت سه‌بعدی

تبدیل یک طرح، مدل و ایده به واقعیت به کمک پرینت سه بعدی با هزینه کم مقدور است. ساخت نمونه اولیه و تولید به تعداد محدود قطعات پلاستیکی یکی از کاربردهای این روش است.