Image

پرتو شیمی ویرا

نام شرکت : پرتو شیمی ویرا
نام مدیر عامل : سعید قانونی
تلفن : 02433739153
همراه : 09910439838
وب سایت : -
ایمیل : Ghanoonisaeed@gmail.com
زمینه های فعالیت شرکت :
  • شرکت آزمایشگاهی پرتو شیمی ویرا در سال 1401 با هدف تهیه و تولید مواد اولیه خوراکی و دارویی تاسیس شد. این شرکت در ابتدا به عنوان هسته فناور در پارک علم و فناوری زنجان و در زمینه تولید شیرین کننده های خوراکی فعالیت داشته است و در سال 1402 فعالیت خود را در همین پارک با نام پرتو شیمی ویرا ادامه می دهد. این شرکت با روش ساده سازی فرآیند سنتز و تولید شیرین کننده ها، نوآوری در فرآیند تولید و با رعایت الزامات زیست محیطی فعالیت می کند. از مهم ترین محصولات تولیدی این شرکت می توان به مالتو دکسترین، برمو اتان (گرید دارویی) و سدیم سولفات اشاره کرد. همچنین مطالعات آزمایشگاهی در زمینه تولید دیگر مواد اولیه وارداتی حوزه مواد شیمیایی و دارویی در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه پایلوت از دیگر فعالیت های پرتو شیمی ویرا است.