قسمت فضای فیزیکی

 

ساختمان مرکز رشد ICT

ساختمان مرکز رشد پارک علم و فناوری با محوریت ICT در 5 طبقه و با تلفيقي از معماري ايراني و معماري مدرن با زیربنای 5000 متر مربع ساختمان پارک دارای 64 واحد فیزیکی مجزا در 5 طبقه می باشد.

 

 

ساختمان مرکز رشد فناوری‌های علوم نوین

این ساختمان با زیربنای 2500 مترمربع واگذار شده از طرف دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان به پارک علم و فناوری دانشگاه جهت توسعه فضای فیزیکی پارک در راستای راه‌اندازی مرکز رشد بایو و فناوری‌های حوزه علوم نوین واگذار شده است.

در حال حاضر 48 شرکت و هسته فناور در پارک علم‌ و ‌فناوری مستقر هستند که از این میان 19 شرکت دانش‌بنیان و 1 شرکت تحقیق و توسعه می‌باشند.