فرم‌های پذیرش

جهت دریافت فرم‌های پذیرش در سامانه جذب و پذیرش با آدرس زیر ثبت نام نمایید:

 ورود به سامانه جذب و پذیرش

پس از ثبت نام و پر کردن فرم‌های مربوطه، برای پیگیری درخواست باید از گزینه ورود استفاده کنید.

در صورت وجود هرگونه ابهام و جهت کسب اطلاعات بیشتر  می توانید با خانم محمودی کارشناس جذب و پذیرش با شماره  33154225-024 تماس بگیرید.