خدمات عمومی

 • تامین فضای استقرار متناسب با مرحله پذیرش
 • بهره‌مندی از خدمات متمرکز و با صرفه اقتصادی (ناشی از تجمیع خدمات)
 • معرفی به صندوق های مرتبط برای توسعه محصول
 • بهره‌مندی از هدايت فعاليت‌های واحد طبق روال و سیستم نظارت مستمر
 • کمک به تدوین برنامه کاری واحد فناور
 • کمک به اخذ مجوزها
 • معرفی محصول پس از اخذ مجوزها  از طریق صدور معرفی و شرکت در نمایشگاه ها
 • حمایت در انتشار کاتالوگ و بروشور پس از تثبیت محصول
 • ایجاد زمینه برای استفاده از حمایت های نهاد های های موجود در کشور
 • ایجاد زمینه صادرات محصول
 • برقرار معافیت‌های مصوب در قانون و آیین نامه مربوطه
 • حراست و حفاظت فیزیکی از دفاتر شرکت‌ها و کل مجموعه
 • امکان استفاده از اتاق جلسات و سالن‎ آمفی تئاتر
 • اطلاع رسانی
 • خدمات ارتباطی و شبکه