حوزه فعالیت

  • فناوری اطلاعات (IT)
  • برق و الکترونیک
  • بازی سازی و انیمیشن
  • فعالیت‌های معدنی
  • فناوری نانو
  • فعالیت‌های زیست محیطی
  • فعالیت‌های عمرانی
  • خدمات آزمایشگاهی
  • ساخت تجهیزات و قطعات