loading

1397/11/15
کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی " آینده در تسخیر فناوری نانو"

 

انجمن جوانان کارآفرین استان زنجان، روز پنجشنبه  18 بهمن‌ماه 1397، ساعت 10 الی 12  کارگاه آموزشی "  آینده در تسخیر فناوری نانو" در محل بزرگراه گاوازنگ مجتمع ادارات، روبروی برق منطقه‌ای اتاق صنایع معدن و کشاورزی زنجان برگزار می کند.

محورها

 آشنایی با فناوری نانو
 اهمیت فناوری نانودر صنایع کوچک و بزرگ
 نقش فناوری نانو در زندگی مدرن

دانلود پوستر