loading

1397/02/29
بازدید مسئولان خبری روابط عمومی وزارت علوم  از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

بازدید مسئولان خبری روابط عمومی وزارت علوم از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

 

روز چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه 1397، جمعی از مسدولان خبری ر.وابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بازدید کردند.

در این بازدید محمدرضا بابایی مسئول خبر روابط عمومی و سرکارخانم مقدمی کارشناس مسئول خبر روابط عمومی وزارت علوم و همراهانی از خبرگزاری های ایسنا، ایرنا و مهر حضور داشتند و از نزدیک با دستاوردهای چند شرکت مستقر در پارک آشنا شدند.

مجتمع پارس سامانه های دانش پویا، پردازش داده رویای ذهن، هوش داده هدف از جمله شرکت های مستقر در پارک بودند که مورد بازدید قرار گرفتند.

در این بازدید آقای مهندس شهیدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و آقای مهندس دیانتی از مشاوران پارک، در خصوص پارک، دستاوردها و برنامه های پیش رو این مجموعه توضیحاتی به مهمانان ارائه نمودند.

تصویر یک

تصویر دو

تصویر سه