loading

1397/02/09
بازدید محمد صالح ترکستانی، معاون توسعه مدیریت منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان از واحدهای مستقر در پارک

بازدید محمد صالح ترکستانی، معاون توسعه مدیریت منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان از واحدهای مستقر در پارک

 

 4اردیبهشت ماه 1397 محمد صالح ترکستانی، معاون توسعه مدیریت منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان از واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری دانگاه تحصیلات تکمیلی علوم ایه زنجان بازدید کردند. در این بازدید از نزدیک با فعالیت های پارک علم و فناوری و واحدهای مستقر در آن آشنا شدند و نسبت به فعالیت های صورت یافته ابراز خرسندی کردند.

در این بازدید یک ساعته، مجبی شهیدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، برنامه های صورت گرفته و برنامه های در دست اقدام پارک را به منظور رشد و توسعه هرچه بیشتر آن، تشریح کردند.

عکس های مربوط به این بازدید