loading

1397/01/29
فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی

فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی"آموزش و مشاوره مالیاتی مبتنی بر قوانین پارک"

 

پارک علم و فناوری استان زنجان در نظر دارد به منظور ارتقای دانش واحدهای مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد در خصوص آیین نامه های اجرایی و قوانین مالیات های قابل اعمال در خصوص حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان، کارگاه آموزشی با عنوان "آموزش و مشاوره مالیاتی مبتنی بر قوانین پارک" برگزار نماید.

واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان می توانند برای ثبت نام و شرکت در این کارگاه تا تاریخ 2 اردیبهشت ماه 1397 به پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان اطلاع دهند.

این کارگاه روز دوشنبه 3 اردیبهشت ماه 1397 از ساعت 9:30 الی 12:30 در سالن همایش پارک علم و فناوری استان زنجان برگزار می شود و مدرس آن جناب آقای بسطامیان، رئیس گروه حسابرسی مالیاتی است.

لازم به ذکر است حضور در این دوره آموزشی رایگان بوده و علاقه مندان به شرکت در این دوره جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره 33745750- 1 داخلی 0118 واحد آموزش پارک، آقای محمودی تماس حاصل نمایند.

فایل پیوست