loading

1396/12/09
بازدید علمی دانش آموزان از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

بازدید علمی دانش آموزان از پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه

 

امروز صبح مورخ 9 اسفندماه 1396،ضمن برگزاری نشست شورای شهر و شهردار زنجان با ریاست پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و اعضاء هیئت‌ مدیره کانون کارآفرینان استان در  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، هم‌زمان جمعی از دانش آموزان رشته‌های فنی و حرفه‌ای نیز برای بازدید و آشنایی با فعالیت‌های  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان آمده بودند و از نزدیک با بازدید از شرکت‌های مستقر در پارک، با کسب‌وکارهای نوپا و موفق شهر خود آشنا شدند.

در همین راستا و به‌منظور ایجاد ارتباط هرچه بیشتر مدارس و دانشگاه‌های استان با  پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان و معرفی این مرکز به دانش آموزان و دانشجویان برای آشنایی با فعالیت‌ها و دستاوردهای این مجموعه، مهندس شهیدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در جلسه صبح امروز در حضور  شورای شهر، شهردار زنجان و اعضاء هیئت‌مدیره کانون کارآفرینان استان، از اختصاص موزه علمی دریکی از ساختمان‌های این مرکز خبر داد.

گفتنی است برای ایجاد فرهنگ کارآفرینی و ایجاد اشتغال در استان، بازدید دانش آموزان و دانشجویان از مراکز علمی و فناوری همچون پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد و توسعه کشور ایفا نماید.