اخبار

چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد- ترکمنستان

چهارمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد- ترکمنستان

10 لغایت 12 اسفند 1396

دانلود بورشور  و فرم ثبت‌نام

 

1396/10/30