loading

1396/10/24
پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در جلسه نشست مشترک شرکت‌های فعال در حوزه نانو با کارشناس فنی ستاد نانو در خصوص اخذ مجوز نانو مقیاس

پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در جلسه نشست مشترک شرکت‌های فعال در حوزه نانو با کارشناس فنی ستاد نانو در خصوص اخذ مجوز نانو مقیاس

 

در این جلسه که با حضور شرکت‌های فناور مستقر در پارک علم و فناوری و کارشناس محترم ستاد نانو معاون علم و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد. در خصوص اصول دریافت مجوز نانو مقیاس توسط کارشناس محترم ستاد نانو توضیحات ارائه شد و همچنین شرکت‌ها سوالات خود را از ایشان جهت اخذ راهنمایی مطرح نمودند.