loading

1396/09/21
برگزاری آزمون استخدامی شرکت آسان پرداخت پرشین  (آپ)  ازشرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

برگزاری آزمون استخدامی شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ) ازشرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

 

شرکت آسان پرداخت پرشین (آپ)  از شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان آزمون استخدامی را در تاریخ 1396/09/21 در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار نمود.

به گفته کارشناس شرکت آسان پرداخت از 300 نفر درخواست کننده 115 نفر واجد شرایط برای شرکت در آزمون بودند.