loading

1396/06/14
به اطلاع شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تصحیلات تکمیلی علوم پایه زنجان می رساند

به اطلاع شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تصحیلات تکمیلی علوم پایه زنجان می رساند

 

 
از ساعت 14 الی 17 روز پنچشبه مورخه 16 شهریور ماه اینترنت پارک بدلیل انجام جابجایی خطوط قطع خواهد شد.