loading

1396/03/13
مدرسه کسب و کار صوفی برای دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشجو می پذیرد

مدرسه کسب و کار صوفی برای دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشجو می پذیرد

 

مدرسه کسب و کار صوفی با هدف پروش دانشجویانی جهت آمادگی برای حضور موثر در فضای کسب و کار، تاسیس کسب و کارهای موفق و همچنین ارتقا توانمندی مدیران به منظور بهبود کسب و کارهایشان دانشجو می پذیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه مراجعه فرمایید و یا با شماره ذیل تماس بگیرید.

وب سایت:   www.SBSchool.ir

تلفن تماس: 2433442238