loading

1395/10/29
مدیران محترم واحدهای تولیدی، صادراتی

مدیران محترم واحدهای تولیدی، صادراتی

 

پیرو سفر جناب آقای دکتر واعظی وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و کشورهای ترکیه، روسیه، آذربایجان، مالزی و اندونزی به استان زنجان و نظر به اهمیت موضوع صادرات غیر نفتی استان زنجان جلسه ای به همین منظور جهت برسی موانع و مشکلات صادراتی تجار و بازرگانان به کشورهای مذکور روز پنجشنبه مورخ 1395/10/30 رآس ساعت 15 در سالن جلسات اتاق بازرگانی زنجان تشکیل خواهد گردید، لذا با توجه به محدودیت های موجود چنانچه تمایل به حضور در جلسه یا بیان مشکلات صادراتی خود با کشورهای فوق را دارید خواهشمند است مراتب آمادگی خود را به شماره تلفن2 -33463770 داخلی 147اتاق بازرگانی زنجان اعلام نمائید.

مشاهده عکس