اخبار

کارگاه

کارگاه "طراحی و توسعه محصول جدید " در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد.

کارگاه "طراحی و توسعه محصول جدید " در روزهای 7و8 مهرماه سال جاری  در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان برگزار شد. برگزار شد.

مطالب ارائه شده در کارگاه از لینک زیر قابل دریافت است.

کارگاه "طراحی و توسعه محصول جدید

 

1395/07/11