loading

1395/07/12
حضور شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات علوم پایه زنجان درگرد همایی بزرگ شرکتهای دانش بنیان و فناور شمالغرب کشور

حضور شرکت های دانش بنیان و فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات علوم پایه زنجان درگرد همایی بزرگ شرکتهای دانش بنیان و فناور شمالغرب کشور

 

 شرکت های دانش­ بنیان و فناور پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان در گردهمایی بزرگ شرکت­های دانش ­بنیان و فناور شمال­غرب کشورکه در تاریخ 11 مهر ماه سال جاری با حضور مسئولان ارشد کشوری و استانی انجام شد، حضور یافتند.