loading

1395/06/21
 سیستم مکانیزه صدور پروانه های بهره برداری غیر قابل جعل رونمایی شد.

سیستم مکانیزه صدور پروانه های بهره برداری غیر قابل جعل رونمایی شد.

 

از سیستم مکانیزه صدور پروانه های بهره برداری غیر قابل جعل شرکت آب منطقه ای زنجان که توسط گروه نرم افزاری آداک، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، طراحی و اجرا شده است، برای نخستین بار در کشور، رونمایی شد.