loading

1395/05/12
پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان میزبان

پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان میزبان " میز پذیرش صندوق نوآوری و شکوفایی "

 

میز پذیرش صندوق نوآوری و شکوفایی بمدت دو روز از صبح امروز چهارشنبه 13 مرداد در پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان حضور دارند و طی نشست مشترک با کارشناسان پارک، در مورد فعالیتهای شرکتهای دانش بنیان به بحث و تبادل نظر پرداختند. ایشان ضمن مشاوره به شرکتهای دانش بنیان، برای بررسی شرایط و تسهیل امور اخذ وام، از شرکتهای مستقر در پارک نیز بازدید خواهند نمود.