loading

1395/04/20
یازدهمین جشنواره ی کارآفرینان برتر

یازدهمین جشنواره ی کارآفرینان برتر

 

از تمام افراد و شرکت هایی که خود  را واجد شرایط کارآفرینی میدانند دعوت میشود جهت شرکت در یازدهمین جشنواره ی انتخاب کارآفرینان برتر کشور به سایت زیر مراجعه و فرایند ثبت نام را تکمیل نمایند.

www.karafarinanebartar.ir

جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره ی کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان زنجان مراجعه نمایید.