loading

1395/04/20
اعطای تسهیلات به توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی نرم افزار های کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه ای برای تلفن همراه

اعطای تسهیلات به توسعه دهندگان حقیقی و حقوقی نرم افزار های کاربردی ایمن و محتوای چندرسانه ای برای تلفن همراه

 

از کلیه متقاضیان اخد تسهیلات برای ایجاد نرم افزار های جدید یا توسعه ی نرم افزار های کاربردی ایمن و محتوای چند رسانه ای ارزشمند برای تلفن همراه دعوت میشود ضمن تکمیل مدارک و فرم های مربوطه نسبت به ثبت نام و استفاده از فرصت مذکور از طریق تارگاه اینترنتی اداره ی کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان به آدرس zanjan.ict.gov.ir اقدام نمایند.