اخبار

شرکت فناورصنعت آرياتک شمالغرب

مدیر عامل:
رادمهر کوه گرد
زمینه فعالیت:
تحقیق و توسعه، ساخت و طراحی و طرح های نوین و کاربردی در زمینه های مکانیک ، برق، پزشکی، تجهیزات پزشکی، شیمی، کشاورزی و نانو. بیهنه سازی و باز طراحی و بومی سازی و طراحی، ساخت، تولید قطعات و دستگاه آلات صنعتی، پزشکی و تجهیزات پزشکی، مکانیکی و برقی- وادرات و صادرات قطعات و دستگاه آلات نوین و کاربردی و معمولی(مکانیک،برق، پزشکی، تجهیزات پزشکی ، شیمی، کشاورزی و نانو)
تلفن:
همراه:
09214901613
ایمیل:
radmehrkohgard@gamil.com
وب سایت: