اخبار

اطلاعات تماس

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بلوار استاد یوسف ثبوتی
صندوق پستی 1159-45195
زنجان 66731-45137 ایران
پست الکترونیک info@technopark.ir
دورنگار: 33155005 -024
تلفن: 33155001 -024

فرم ارسال پیام