اخبار

اطلاعات تماس

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان بلوار استاد یوسف ثبوتی
زنجان 4513765731 ایران
پست الکترونیک info@technopark.ir
دورنگار: 33155005 -024
تلفن: 33155001 -024

فرم ارسال پیام